Uit de Stentor, maandag 27 april 2009:

 

"Kunstexpositie over dood, rouw en afscheid maakt indruk"

 

"Het lijkt een alledaags tafereeltje, fleurige meisjesrokken

aan een wasrek. Er hangen gedichten van Jessica Bakker

tussen.

Over het verlies van een dierbare uit haar bundel

'Om gaten te dichten'. Wat troost aan een wasrekje, vol

peilloos verdriet.